Home » Banksparen » Wat is banksparen

Wat is banksparen

Sinds 1 januari 2008 is de wet banksparen van kracht. De wet banksparen maakt het mogelijk om fiscaal vriendelijk vermogen op te bouwen voor uw pensioen of voor de aflossing van u hypotheek.

Hoe werkt banksparen?

Een bankspaarrekening is een geblokkeerde rekening waarop u (periodiek) geld spaart. De rekening mag alleen worden gedeblokkeerd onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden verschillen per spaardoel (bankspaarhypotheek, lijfrente of uitvaart). Zolang de rekening geblokkeerd is, betaalt u geen vermogensrendementheffing over uw opgebouwde vermogen, hetgeen kan leiden tot fiscaal voordeel.

Wat zijn de voordelen van banksparen?

Het voordeel van banksparen is dat van uw inleg -zeker in de eerste helft van de looptijd- minder kosten worden ingehouden dan bij een hypotheekvorm op basis van een levensverzekering (zoals de zogenaamde beleggingsverzekeringen). U kunt zelf ook makkelijker zien welk deel van uw inleg wordt gebruikt om te sparen en/of te beleggen, los van de kosten van een eventuele overlijdensrisicoverzekering. Bovendien kunt u als u op een later moment wilt stoppen met sparen en/of beleggen gemakkelijker zien welk bedrag er is opgebouwd zonder de ingewikkelde kosten- en afkoopwaardebepalingen zoals bij een levensverzekering.

Banksparen en hypotheken

Met banksparen kunt u tegen zeer gunstige belastingvoorwaarden sparen voor de aflossing van uw hypotheek. Het opgebouwde vermogen is namelijk (gedeeltelijk) vrijgesteld van vermogensrendementsheffing (1,2%). Wanneer u 15 jaar heeft gespaard, dan bedraagt de vrijstelling maximaal € 33.500 (per belastingplichtig 2009). Heeft u minimaal 20 jaar gespaard, dan bedraagt de vrijstelling € 147.500 (per belastingplichtige, 2009).
Zie ook: Bankspaarhypotheek

Banksparen voor je pensioen

Met banksparen voor u pensioen kunt u vermogen opbouwen voor uw pensioen tegen fiscaal gunstige voorwaarden. De strotingen die u doet op de lijfrenterekening, zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar in box 1 (inkomen uit werk en woning). Daarentegen betaalt u wel belasting over de uitkeringen (de feitelijke pensioenaanvulling). Doorgaans is de belasting die u betaalt over de uitkeringen lager dan de belastingteruggaaf op het moment van opbouwen, waardoor fiscaal voordeel ontstaat.
Zie ook: Lijfrentesparen

Banksparen met een gouden handdruk

Vanaf 2010 is het ook mogelijk om een ontslagvergoeding te storten op een bankspaarrekening. Door te banksparen met uw gouden handdruk, betaalt u (nog) geen inkomstenbelasting en betaalt u geen vermogensrendementsheffing waardoor u veel geld kunt besparen.
Zie ook: Banksparen gouden handdruk

Banksparen voor de kosten van een uitvaart

Vanaf 2010 is het ook mogelijk om voor de kosten van uw uitvaart te sparen via banksparen. Met uitvaartsparen betaalt krijgt u een extra korting op de vermogensrendementsbelasting.
Zie ook: Uitvaartsparen

(c) MoneyWise 2018 | Marie Curiestraat 51, 3846 BW, Harderwijk | KvKnr: 53467949 | WFT verg.nr.: 12040386