Home » Lijfrentesparen » Fiscale Oudedagsreserve F(OR) en banksparen

Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

Veel freelanchers en ZZP-ers hebben maar zeer beperkt de mogelijkheid om te sparen voor hun pensioen. De enige voorziening die ze krijgen is de Algemene Ouderdoms Wet (AOW), verder zijn ze op zichzelf aangewezen.

De overheid heeft daarom voor zelfstandig ondernemers de Fiscale Oudedagsreserve (FOR) in het leven geroepen. Via de FOR kan een zelfstandig ondernemer een pensioenvoorziening opbouwen met mogelijk fiscale voordelen.

De fiscale oudedagsreserve is, zoals het woord al doet vermoeden, een reservering voor de oudedag. U mag jaarlijks een bedrag van de winst afhalen ten behoeve van uw oudedagsvoorziening. Over de reservering betaalt u voorlopig geen belasting.

Wat zijn de voordelen van de Fiscale Oudedagsreserve?

Door te sparen voor uw pensioen via de Fiscale Oudedagsreserve kunt u sparen met fiscaal voordeel. Wanneer u in een bepaald jaar een bedrag voor uw oudedag reserveert (officieel: doteren aan de FOR), dan betaalt u over dat bedrag in dat jaar geen belasting. Zodra u 65 wordt bent u wel belasting verschuldigd over dit bedrag. In veel gevallen is er na 65jarige leeftijd minder belasting verschuldigd, waardoor er een fiscaal voordeel ontstaat.

Hoe werkt de Fiscale Oudedagsreserve?

Als zelfstandig ondernemer mag u jaarlijks 12% van uw winst doteren aan de FOR. Het bedrag is echter gemaximeerd tot € 11.590 voor het jaar 2009 en € 11.811 voor het jaar 2010.

Een reservering is nog geen voorziening

Wanneer u doteert aan de FOR, reserveert u slechts op papier, maar spaart u feitelijk nog niet voor uw pensioen. Het is daarom aan te raden om het geld dat u reserveert ook direct apart te zetten en te laten renderen.

Omzetten Fiscale Oudedagsreserve (FOR) in lijfrente

Het is mogelijk om de Fiscale Oudedagsreserve om te zetten in een lijfrente. Feitelijk neemt de reservering dan af met het bedrag dat wordt gestort in lijfrente. Het bedrag van de afneming wordt dan bij uw winst geteld. Maar daartegenover staat een even grote premieaftrek op uw inkomen uit werk en woning. Per saldo betaalt u dus geen hoger belastingbedrag. De belastingheffing vindt dan in feite plaats over de (toekomstige) lijfrente-uitkeringen. Een voordeel kan zijn dat u op uw 65ste niet ineens een (relatief) hoog bedrag moet afdragen aan de fiscus, maar dit kan spreiden over meerdere jaren.

Wanneer u jaarlijks doteert aan de FOR, kunt u ook jaarlijks dit bedrag storten op een lijfrentespaarrekening. Op die manier spaart u direct constructief voor uw pensioen.
Een alternatief is om uw gereserveerde oudedagsvoorziening te parkeren op een goede spaarrekening of depositorekening en vlak voor uw 65ste te besluiten om alleen de som aan dotaties om te zetten naar een lijfrente.
Op deze manier hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen over het rendement dat u ontvangt over u oudedagsreserve. Deze constructie is uiteraard alleen interessant als u dit rendement ook gebruikt voor uw oudedagsvoorziening.

Wilt je je Oudedagsreserve (gedeeltelijk) omzetten in een lijfrente? Zorg dan dat je alle lijfrenterekening op rente en voorwaarden vergelijkt.
vergelijk lijfrenterekeningen

(c) MoneyWise 2018 | Marie Curiestraat 51, 3846 BW, Harderwijk | KvKnr: 53467949 | WFT verg.nr.: 12040386