Home » Over ons » Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van deze website wordt verzorgd door MoneyWise. Via deze website beoogt MoneyWise consumenten in staat te stellen om op eenvoudige wijze informatie over banksparen en verwante producten te verkrijgen.

Hoe actueel is de informatie op de site

Rentepercentages en productvoorwaarden veranderen regelmatig. Een betrouwbare vergelijking is daarom alleen te maken op grond van de meest actuele gegevens. De productinformatie (zoals rentegegevens) in de database van MoneyWise.nl is altijd actueel. De gegevens worden in veel gevallen dagelijks en in ieder geval zo vaak als nodig is ververst.

Wet op het Financieel Toezicht (WFT)

MoneyWise staat als bemiddelaar geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) onder vergunningsnummer 12040386.
Moneywise wijst erop dat het aanbieden van en adviseren of bemiddelen in verzekeringen en financiële producten een Wft-vergunning vereist. Financiële dienstverleners die over een Wft-vergunning beschikken, zijn opgenomen in de openbare registers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het is de verantwoordelijkheid van de consument om vast te stellen of financiële dienstverleners aan hun vergunningplicht voldoen.

Vragen

Vragen over deze disclaimer kunt u richten aan jwolfsen@moneywise.nl

(c) MoneyWise 2018 | Marie Curiestraat 51, 3846 BW, Harderwijk | KvKnr: 53467949 | WFT verg.nr.: 12040386